دستگاه هاي بدن

بدن انسان از چند دستگاه درست شده است.

 1. دستگاه گردش خون
 2. دستگاه گوارش
 3. دستكاه دفع ادراد
 4. دستگاه تنفسي
 • دتگاه گردش خون از قسمت هاي مختلفي درست شده است :
 1. قلب
 2. سياهرگ
 3. سرخ رگ
 4. ميرگ
 • قلب: ازچهار حفره درست شده
 • سياهرگ خون را به قلب بر ميگرداند
 • سرخ رگ خون را مي برد
 • مي رگ خون را مستقيم به اندام مي رساند

برچسب: دستگاه هاي بدن،
ادامه مطلب

[ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۴۵:۳۳ ] [ بازدید: ] [ ارمين ]

[ نظرات (0) ]

كل بدن در يك نگاه

Image result for ‫اعضاي بدن‬‎


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۵ خرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۳۰:۵۴ ] [ بازدید: ] [ ارمين ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ]